sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

ACID ACETIC – DẤM CÔNG NGHIỆP
ACID ACETIC – DẤM CÔNG NGHIỆ...
ACID SULPHURIC
ACID SULPHURIC
SODIUM HYDROSULPHITE – TẨY ĐƯỜNG
SODIUM HYDROSULPHITE – TẨY Đ&...
HYDROGEN PEROXIDE – OXY GIÀ
HYDROGEN PEROXIDE – OXY GIÀ
CAUSTIC SODA
CAUSTIC SODA
SODIUM SULPHATE – MUỐI SUPHATE
SODIUM SULPHATE – MUỐI SUPHATE
Sodium Tripolyphosphate
Sodium Tripolyphosphate
Soda
Soda
PVA
PVA
DAP
DAP
Borax
Borax
Axit Focmic
Axit Focmic
EDTA
EDTA
Glycerin C3H8O3
Glycerin C3H8O3
IPA
IPA
Solubor sodium borate
Solubor sodium borate
Đồng sunphate
Đồng sunphate
Thiourea
Thiourea
Soda
Soda
STPP
STPP
CMC
CMC
Zinc sulphate. ZnSO4
Zinc sulphate. ZnSO4
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Ferrous sulphate- FeSO4
Ferrous sulphate- FeSO4
NaNO3
NaNO3
Xút
Xút
Boric
Boric
CMC
CMC
Na3PO4
Na3PO4
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh